محمدرضا خوش اخلاق مطالب 2

محمدرضا خوش اخلاق هستم. در زمینه طراحی سایت فعالیت می کنم. پیرامون وب و شبکه های اجتماعی مطلب می نویسم.