شما اینجا هستید:خانه » نوشته های برچسب شده"فلسفه علامت #"

تاریخچه و فلسفه علامت هشتگ #

تاریخچه و فلسفه علامت هشتگ # علامت # در میان انگلیسی زبان ها، یک علامت جدید نیست. این علامت که Number Sign نامیده می شد و می شود، خصوصاً در میان آمریکایی ها، به عنوان جایگزین «عدد» به کار می رود. به عنوان مثال نفر اول را با ۱# نشان می دهند و می خوانند: Number One این علامت راه خود را به داخل صفحه کلید تلفن ها هم باز کرد و در آنجا معمولاً Hash خوانده می شد (خصوصاً برای کسانی که خارج از آمریکا بودند و این علا ...

ادامه مطلب