شما اینجا هستید:خانه » نوشته های برچسب شده"فوراسکوار"

همکاری توئیتر با فوراسکوار برای ثبت موقعیت مکانی توئیت‌ها

همکاری توئيتر با فوراسکوار برای ثبت موقعیت مکانی توئیت‌ها  توئیتر درصدد همکاری با فوراسکوار به‌منظور اضافه کردن موقعیت مکانی به توئیت‌ها است. اضافه شدن این ویژگی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های توئيتر در مسیر پیشرفت است، چراکه توئیتر معتقد است چنین قابلیتی سرویس توئيتر را بسیار کاربردی‌تر می‌کند. به گزارش بیزینس‌اینسایدر، توئیتر درصدد همکاری با فوراسکوار برای اضافه کردن قابلیت موقعیت مکانی به توئیت‌های پست شده ت ...

ادامه مطلب